Vrácení zboží

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (luxury-shoes.cz prodlužuje lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy na 30 dnů od převzetí zboží ).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@luxury-shoes.cz.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno na adresu uvedenou ve formuláři Vrácení/Výměný zboží, (sběrná místa) Adresa pro vrácení zboží: U Obecního domu 1090/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Po obdržení zboží Vám zašleme “DOBROPIS” se žádostí o potvrzení správnosti. Peněžní částka za zboží Vám bude vrácena ve lhůtě 14 pracovních dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Obchodník je povinen vrátit náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Vrácení fin. prostředků za poštovné platí na základě kladně rozhodnuté reklamace nebo chybě.

Upozorňujeme, že v žádném případě zásilky nesmí být odeslané na dobírku nebo jako balík na poštu. V tomto případě budou vráceny zpět odesílateli.

Reklamace

Reklamace zboží musí obsahovat popis závady, číslo obj., jméno objednávajícího, zpáteční adresu a telefonní číslo pro případný kontakt.

Reklamace bude vyřízena do 30 pracovních dnů od obdržení zásilky.

Prodejce bude kupujícího o přijetí zboží na reklamace a lhůtě řešení informovat e-mailem. V případě oprávněné reklamace bude zboží opravené nebo vyměněné, zboží bude odesláno na náklady prodejce. Není-li oprava, či vyměna možná, budou vráceny finanční prostředky. O způsobu vyřízení reklamace informuje prodejce kupujícího e-mailem.

Důležité upozornění: Upozorňujeme, že v žádném případě zásilky nesmí být odeslané na dobírku nebo jako balík na poštu. V tomto případě budou vráceny zpět odesílateli. Obchodník je povinen vrátit náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pro více informací kontaktujte zákazníckou podporu tel.: +420 222 002 350 nebo emailem na adresu: info@luxury-shoes.cz.

Na zboží zakoupené v internetovém obchodě “luxury-shoes.cz” se vztahuje 24 měsíční lhůta. Zboží na reklamaci zašlete čisté a mechanický nepoškozené.

Postup
Vyplněte formulář, prosím

  1. důvod reklamace
  2. popis zboží, které reklamujete
  3. způsob řešení při schválené reklamaci

Navrhované zbůsoby:

  • výměna na jiné zboží
  • vrácení finančních prostředků
  • oprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží s vyplněným formulářem zašlete v na adresu:
U Obecního domu 1090/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
Obchod Stuart Weitzman